Intäkterna minskade något, men pr-byrån Geelmuyden Kiese ökade lönsamheten under 2019.

Omsättningen minskade ed 5 procent till 31,2 miljoner kronor. Byråintäkten minskade med 0,5 procent till 21,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 478 000 kronor till 1,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknade på byråintäkt ökade med 3,1 procentenheter till 5,4 procent.
Antalet snittanställda låg kvar på 20.
Intäkt per anställd låg på 1,07 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd låg på 770 000 kronor.