Friluftsfrämjandet och Huddinge kommun kampanjar var för sig för att få fler att utnyttja allemansrätten och ge sig ut i naturen.

Friluftsfrämjandet tar till 15 000 guider, 3 000 kortlekar med och digitalt spel för att öka kunskapen om allemansrätten.

”Intresset för friluftsliv förväntas bli extremt högt i sommar. Men det riskerar också att slita på naturen, så det extra viktigt nu att nå ut med utbildning om allemansrätten. Mycket finns redan men vi behöver tänka nytt och jobba ihop för att nå nya målgrupper. Därför startar vi en stor och lekfull satsning på allemansrätten nu i sommar”, kommenterar Adam Bergsveen, kommunikationschef på Friluftsfrämjandet, och vidare:

”Vi måste ständigt utbilda allmänheten i allemansrätten. Vår strategi är ju att komplettera det material som redan finns i samhället, med mer lekfullt och lättillgängligt material likt spelet och guiden. Och det är så vi når ut till nya målgruppen och gör naturen verkligen tillgängligt för alla”.

Samtidigt kör Huddinge kommun igång sitt firande av Friluftslivets år 2021. Kommunen låter producera fyra filmer med Gladys del Pilar där ”tittarna på ett lättsamt sätt får lära sig vad man ska tänka på när man övernattar i naturen”. Hon tar hjälp av olika experter, bland annat scouter. Filmerna ska visas i Huddinge kommuns sociala medier och på hemsidan. Prislappen för kampanjen ligger på 200 000 kronor.

”Vi hoppas att informationskampanjen under Friluftslivets år ska bidra till att fler människor hittar till oupptäckta smultronställen”, kommenterar Anette Olovborn, avdelningschef för natur och klimat, Huddinge kommun.

Huddinge tycks ha gjort samma analys som Friluftsfrämjandet.

”Många har ju redan under pandemin hittat ut i naturen, vilket är glädjande. Men det sliter också hårt på vår natur. Därför är ett av våra fokus i de kampanjer vi tar fram under året att lyfta allemansrätten så att kunskapen om hur vi ska bete oss ökar”, kommenterar Helena Lundberg, projektledare för kampanjen i Huddinge kommun.

– Jag gillar verkligen att vara ute i naturen och det är intressant att se vilka fantastiska möjligheter det finns i Huddinges natur. Det är verkligen kul att medverka i filmerna och träffa experter från bland annat från scouterna, säger Gladys del Pilar.

Filmerna kommer att visas i Huddinge kommuns sociala medier och finnas tillgängliga på huddinge.se/friluftsliv under juni månad