– Det är problematiskt och blir ett stökigt moment när vice ordförandena frångår processordningen och går ut och dömer i sakfrågor, säger han.
 
Enligt Fredrick Federlay, som sitter i partistyrelsen tillsammans med Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt och som även varit med om att utforma det nya programmet, riskerar c-topparnas sågningar att förstöra processen ”som de själva varit med om att ta fram”.
 
– Originalförslaget kom ju från dem också. Vi har sagt att partistyrelsen ska förhålla sig på sin höjd generell när man kommenterar debatten, eftersom det nu är avdelningarna och medlemmarna som ska debattera, säger han.
 
I ett lite längre perspektiv kan det innebära ytterligare bekymmer för partiet.
 
– När vi i februari ska väga in alla synpunkter så kommer hela journalistkåren att stå utanför och bevaka. Om ett förslag som Anna-Karin Hatt var emot är kvar, då kommer det heta att hon blir överkörd av partiet. Eller om allt tas bort, då innebär det att 12 personer som i huvudsak gett tummen upp får frågan, Jaha, vad är det nu som gjort att ni blivit överkörda av förste och andre vice ordförande?
 
Men Anna-Karin Hatt och Anders W Jonsson är inte ensamma om kritiken. Sedan idéprogramsgruppen lade fram sitt förslag till ett nytt idéprogram strax före jul har reaktionerna varit många och starka.
 
Centerpartister runt om i landet har vänt sig särskilt mot formuleringar om månggifte, fri invandring och plattare skatt. Flera centerdistrikt har dessutom, enligt Dagens Nyheter, gått samman för att helt fälla programmet. På nätet pågår just nu också en het diskussion mellan partimedlemmar.
 
I medier talas det om en inre kris för Centerpartiet. Detta vill dock Fredrick Federley inte känna igen sig i.
 
– Att kalla en politisk diskussion för kris innebär att man måste avskaffa partistämmor eftersom det då kommer olika uppfattningar. Man har haft krisrubriker i en vecka, men en politisk debatt är ingen kris utan kärnan i partiverksamhet. Så fort inte alla 50 000 medlemmar tycker likadant är det en kris eller spricka i media, säger han.
 
Det pratas också om att det är Annie Lööfs kris. Har hennes ställning försvagats?
– Det är också lite problematiskt. Det är inte Annies kris när idéprogramsgruppens förslag debatteras. Det kan möjligtvis framföras kritik mot gruppen, men den är helt fristående och har inget med henne att göra, säger han.
 
Han fortsätter:
 
– Är det så att det är en kris för personer som utsett gruppen och skrivit direktiven, då är det en kris för hela partistyrelsen. Det är inget förslag som hon skrev, utan det här diskuterades på partistyrelsens möten.
 
Själv tycker han att idéprogrammet ”i huvudsak” är bra som ”skriver ner mycket av de saker som hänt under hela 2000-talet”, och att de förslag som nu debatteras inte är särskilt märkliga.
 
Han pekar exempelvis på plattare skatt, en fråga som Centerpartiet drivit i många år och har enligt Fredrick Federley åtminstone två stämmobeslut på.
 
– Det är inte särskilt radikalt. Sedan statsskatten infördes har lönerna höjts, det vill säga fler betalar skatten än vad det var tänkt. DÅ behöver man justera det, framförallt i kvinnligt dominerade yrken där man inte tjänar på att ha en examen.
 
Förslaget om fri invandring är likt en formulering om ”fri rörlighet” som partiet har haft i sitt program sedan 2001.
 
– Men det finns ju inte en unison bild, därför behövs den här debatten.
 
Samtidigt uttrycker han en oro över att programdebatten målas upp som en stor kris för Centerpartiet.
 
– Vad vi gjort är att ha haft en helt öppen process. Men en konsekvens av det här blir att man inte längre vågar ha öppna processer och istället sluter sig.