– Vi har, i samhället stort, en stark tendens att fokusera på det som är här och nu. Genom att släppa den här debattboken hoppas vi kunna bidra till en debatt som är mer framtidsinriktad, vilket också är en del av vårt uppdrag, säger Framtidskommissionens huvudsekreterare Jesper Strömbäck, som även är redaktör för boken.
 
Boken ”Framtidsutmaningar – det nya Sverige”, som innehåller 19 kapitel och släpps den 15 januari, tar upp olika samhällsutmaningar som Sverige står inför både nu och i framtiden. Bland annat behandlas frågor som hållbar utveckling, vilken roll religion kan ha i framtidens samhälle, globalisering och kultur.
 
Om några månader presenteras dessutom kommissionens slutrapport. Men i boken tar de dock ett större grepp jämfört med rapporten, som främst fokuserar på frågor inom demografi, hållbar utveckling, integration och deltagande samt rättvisa och sammanhållning.
 
– Debattboken är just en debattbok, där var och en skriver under sitt eget namn och för fram sina egna åsikter. Den rapport som Framtidskommissionen arbetar med och ska släppa är en officiell produkt som de fyra borgerliga partiledarna och statsråden står bakom. Båda handlar om framtidsutmaningar på olika sätt, men det är en annan process när fria debattörer får säga vad de tycker och när kommissionen som helhet ska stå bakom, förklarar Jesper Strömbäck.
 
Bland författarna för boken finns både Framtidskommissionens medlemmar, men också andra debattörer, som journalisten Emanuel Karlsten och författaren och Riksantikvarieämbetets kulturarvschef Qaisar Mahmood.
 
– Alla som är med i Framtidskommissionen fick erbjudande om att vara med. Därutöver försökte jag hitta personer som kunde skriva spännande inom olika områden. Vi har i boken valt att, precis som i kommissionens uppdrag i övrigt, att fokusera på framtiden och utmaningar, snarare än på politiken här och nu. Det är analysen som är det centrala.
 
Får författarna betalt?
– De har fått arvode, ja.
 
Boken ges ut av Volante förlag.