Telenor vill skapa optimism inför framtiden och visa hur uppkopplingens betydelse ökar. Positionen för den nya kommunikationsidén är Det bästa har inte hänt än. Detta ersätter den tidigare Telenor-familjen.

I reklamen visar Telenor tillämpningar av teknik i olika skruvade framtidsscenarier.

Den första kampanjen som utgår ifrån den nya idén rullas ut rikstäckande med start idag i kanaler som tv, med stöd av onlinevideo, utomhus, display och print. Senare kommer även pr och content. Huvudfilmen har producerats av byrån Bacon.

”Vi är övertygade om att framtiden kommer fortsätta slå oss med häpnad och förbättra många saker i livet, något som många av våra kunder verkar hålla med om, där närmare 7 av 10 tror att ny teknik kommer att ha positiva konsekvenser för samhället. Vi vill fortsätta vara en progressiv verksamhet, både när vi produktutvecklar, förnyar arbetssätt och hur vi kommunicerar med och hjälper våra kunder”, kommenterar Linda Wetterborg, marknadschef på Telenor Sverige.