Diskussionsforumet Flashback fortsätter sina miljonförluster även om försäljningen ökade.

Omsättningen minskade med 7,6 procent till 1,52 miljoner kronor. Rörelseförlusten förbättrades med närmare 22 procent 1,15 miljoner kronor. Personalkostnaden för de tre anställda ökade med 5,4 procent till 1,5 miljoner kronor, alltså 510 000 kronor per anställd och år.
Av bokslutet framgår att ledningen för Flashback hoppas att försäljningen ska ta fart med en ny försäljningsavdelning.