Omsättningen sjönk med 5,7 procent till 5,8 miljoner kronor för sitt senaste bokslutsår, brutet i maj. Personalkostnaden bantades med drygt 400 000 kronor. Dock gjorde undersökningsföretaget en rörelseförlust om -110 000 kronor, jämfört med -170 000 kronor år föregående år.

Personalstyrkan minskade från 5 till 4 medarbetare.
 

Aktieägarna tog hem 30 000 kronor ur bolaget.