Förslaget bedöms ge besparingar inom nuvarande materiel- och logistikförsörjning motsvarande cirka 2,4 miljarder kronor.
 
Utredaren föreslår att huvuddelen av Försvarets logistik (FMLOG) förs över till FMV för att där samordnas med FMSs ankaffningskontor.
 
Utredaren vill också ha en ny finansieringsmodell för försvaret. Syftet är att tydliggöra ansvarsområden för materiel och övriga kostnader.
 
Tonchi Percan