Roger Haddad ställer den skriftliga frågan till sin allianskollega Stefan Attefall med anledning av granskningen av moskéernas imamer i Uppdrag granskning (svt) i torsdags.
 
Roger Haddad skriver: ”Flertalet församlingar får statsbidrag genom SST, och kommunerna fördelar ut verksamhetsbidrag, föreningsbidrag och lokalbidrag för att stötta kultur- och invandrarföreningar där flertalet också driver en församlingsliknande verksamhet. Det finns all anledning för kommuner, men också regeringen, att granska och följa upp att de statsbidrag som fördelas ut inte stöttar verksamhet som motarbetar demokratiska värderingar. Om det visar sig att statsbidrag används i syften som motarbetar detta är det rimligt att statsbidragen återkallas.”
Stefan Attefall hälsar via pressekreteraren Petra Kjellarson att någon granskning från hans sida inte är aktuell:  
”Det är SST som nu fått i uppdrag att kalla till sig de islamiska samfunden och reda ut vad som hänt. Innan det är klart kan regeringen inte ta ställning till något. I övrigt finns inga planer på en översyn”, är Stefan Attefalls budskap.