– Vi har inte råd med annonskampanjer, vi har varken en pr- eller reklambyrå och vi trycker inte upp några broschyrer. Istället kraftsamlar vi på detta sätt och lägger krutet på Flygkanalen. Det finns ingen konkurrent med en motsvarande flyginformationskanal, säger Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser.
 
– Ju mer man smakar på det, desto mer attraktivt blir det att som liten aktör kunna nå ut på en bredare front än vad man annars kan göra genom det traditionella viset, fortsätter han.
 
Sveriges Regionala Flygplatser, ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser, kickade i dag igång sin nya webb-tv-kanal Flygkanalen.se. Tanken är att varje fredag sända både reportage och nyheter samt bjuda på restips och historiska inslag, med syftet att uppmärksamma flygfrågor och särskilt flygets betydelse i Sverige.
 
Nyheterna produceras av Flygtorget, medan de historiska inslagen hämtas från Armé-, marin och flygfilms arkiv.
 
– Flygkanalen är ett sätt att själva sätta en agenda och beskriva våra frågor, men vi vill också balansera det lite så det finns en trovärdighet också och inte blir för mycket säljstories. Därför har det varit viktigt att ta med Flygtorget som uppfattas som den ledande fristående flygkanalen i Sverige. Likadant är det med de historiska inslagen som vi hoppas ska kunna locka en ny publik, säger Peter Larsson.
 
Avsnitten, som varje vecka skiftar tema, är tänkta att vara på mellan 5 och 7 minuter och produceras av Mirakel Kommunikation Film & Tv.
 
Peter Larsson berättar att Flygkanalen.se riktar sig till alla som ”är beroende av svenskt flyg”. Förutom på sajten finns klippen även på Youtube och Vimeo. Planen är att också sända det i de flygplatser som branschorganisationen företräder.
 
– Man är som mest mottaglig när man sitter och väntar på sitt flyg. Vi vet också att fakta och nyheter som rör flyg fascinerar. Det mest troliga är att avsnitten rullar på monitorerna i avgångsgaten, men det beror också på var du är eftersom flygplatserna är olika. Jag vet att några flygplatser kommer att rulla det i säkerhetskontrollen när du ändå står och väntar, säger han.