Bankernas krav är hindret och föräldrarna är räddningen. Men fler unga, 18-30 år, anser ändå att deras möjligheter att köpa en bostad har ökat under det senaste året. Det framgår av en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Fastighetsmäklarförbundet.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 29 maj-4 juni 2019, med 1 034 svar via en slumpmässigt rekryterade onlinepanel.

Undersökningen visar att 26 procent av landets 18-30 åringar fortfarande bor hemma. 20 procent anger att det inte har råd att flytta. 25 procent anger att de bor hemma för att spara pengar till boende.

50 procent anger att de kan få ekonomisk hjälp från sina föräldrar och 9 procent från sina släktingar. 33 procent anger att det inte kan få någon hjälp.

Att ta bort bankernas krav på kontantinsats tycker 35 procent skulle underlätta ett bostadsköp, 15 procent vill ha bort kravet på kalkylränta som tar höjd för höjda räntor och en lika stor andel (15 procent) vill får bort amorteringskravet.

48 procent anser att deras möjlighet att köpa en bostad har ökat under det senaste året, 15 procent att den har minskat. För 34 procent är läget oförändrat.

”Det råder en klar obalans, orättvis, ojämlik och diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga. Visserligen uppger många i vår undersökning att de kan få hjälp ekonomiskt av sina föräldrar, men vad gör den stora grupp av unga som inte har den möjligheten? Det måste vara en självklarhet för alla att ha någonstans att bo. Det ska inte vara meningen att man som ung ska behöva oroa sig för att inte ha någonstans att bo, som 26 procent i vår undersökning uppger. Och det ska heller inte vara meningen att man ska behöva förlita sig och gå med mössan i hand till sina föräldrar. Det är dags för förändring och jag tror att vi framöver kommer få se många fler kreativa förslag på lösningar för att råd bot på detta. Lösningar som öppnar upp för en mer jämlik bostadsmarknad, en som har plats för alla”, kommenterar Jenny Stenberg, vd för Fastighetsmäklarförbundet.