TCO-anslutna Finansförbundet ökade antalet medlemmar under 2020.

De yrkesverksamma medlemmarna ökade med 3,1 procent till 26 007, en ökning på drygt 800 medlemmar. Det totala antalet medlemmar landade på 31 895.

Under hösten 2020 genomförde Finansförbundet en undersökning bland medlemmarna om hur de ser på sitt medlemskap och hur nöjda de är.

”Undersökningen visar tydligt att det lokala fackliga stödet är det som medlemmarna värdesätter högst. Resultatet bekräftar alla förtroendevaldas viktiga arbete och Finansförbundets position i branschen genom den lokala närvaron på arbetsplatsen”, kommenterar Finansförbundets förbundsordförande Ulrika Boëthius.