En tidigare kristdemokratisk ledamot och en marknadschef startar en ny public affairs-byrå.

Den nya byrån heter Citizens Affairs och drivs och ägs av den förra KD-ledamoten Penilla Gunther tillsammans med Mattias Hellström, tidigare marknadschef inom förlagsbranschen och entreprenör inom asylbranschen.

Namnet ska leda tankarna till en byrå som vill jobba för medborgarna.

”Genom tydliga värderingar vill vi bidra till att skapa samhällsnytta för våra kunder oavsett om det är ett litet eller stort uppdrag”, berättar de två grundarna unisont.

Var ska kunderna komma från?

”Tillsammans har vi en viss övervikt mot området Life Science & hälso- och sjukvård, men framförallt kunder inom alla tre sektorerna- näringsliv, samhälle och ideell sektor och kontakterna däremellan” , berättar Penilla Gunther.

Byrån är kopplad till företagarnätverket Combrigade, med sex konsulter och som bildades hösten 2018.

”Med vår modell kan vi hitta den kompetens som kan krävas för en viss fråga på grund av vårt stora nätverk”, berättar Penilla Gunther.