Facken inom industrin har enigt avvisat en första trevare från opartiska ordförandena (Opo). Förbunden anser att avtalsvärdet är ”oacceptabelt lågt”.

Opo föreslog 4,5 procent under en avtalsperiod på 29 månader.

”Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger. Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden”, skriver Facken inom industrin i ett utskick.

Den 31 oktober löper nuvarande avtal ut.