Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) trappar upp kampen mot vad hon kallar ”arbetslivskriminalitet”, vilket inte minst LOs medlemmar kan drabbas av. Hon berättar också om relationen till den fackliga centralorganisationen efter konflikten om förändringen av lagen om anställningsskydd, Las.

På regeringens traditionella pressfika glömmer den ställföreträdande statsminister, försvarsminister Peter Hultqvist (s) att presentera Eva Nordmark, vilket hon omgående och syrligt kommenterade med ”det kommer att bli payback time.”

Eva Nordmark fick till slut presentera sin nyhet: en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Uppgiften blir att ”samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och tillvarata internationella erfarenheter”, enligt regeringens pressinformation. Arbetsmarknadens parter ”kommer särskilt bjudas in”. Delegationen ska bestå av ledamöter ”med bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer” och får ett kansli och ska ledas av en arbetande ordförande.

”Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös”, kommenterar Eva Nordmark i regeringens pressmeddelande.

Delegationen ska presenteras i ”höst”, berättar Eva Nordmark för Dagens Opinion.

– Tanken är att börja bygga upp arbetet under detta år och så ska delegationen vara verksam under tre år 2022, 2023 och 2024.

Någon chef för delegationen är ännu inte utsedd.

– I september hoppas jag komma med mer om formerna för arbetet.

Hur många ska jobba i delegationen?
 – Det är också frågor jag fåt återkomma till.

Vad är det viktigaste delegationen ska uträtta?
 – Vi har god branschkunskap i dag. I många branscher jobbar vi aktivt, till exempel byggbranschen är vi jobbar nära byggbranschen och fackförbundet Byggnadsarbetarförbundet och våra myndigheter runt om i landet. Det delegationen kan göra är att, oavsett bransch, skapa kunskap om de olika förutsättningar som gäller, men också att ta tillvara på myndigheternas erfarenheter. Jag ser också vikten av att hämta in internationella erfarenheter, där är Norge ett bra exempel. Så jobbet handlar om att både stödja och samordna olika branscher, kunna bidra till regeringens fortsatta arbete, men också använda internationella erfarenheter.

Var kommer begreppet ’arbetslivskriminalitet’ ifrån?
 – Jag tror att det var vår regering som började prata om det 2014 när Stefan Löfven (partiledare, statsminister, S) tillträdde. Under de senaste åren har vi börjat prata allt mer om det.

Vilka branscher är särskilt utsatta för ’arbetslivskriminalitet’?
 – Myndigheterna definierar var riskerna är som störst. Det finns stora risker i byggbranschen. Vi vet också inom skönhetsindustrin och ser det också till viss del inom handeln. Sedan kan det finnas regionala variationer. I norra Sverige identifierade myndigheterna också skogsbruket som ett riskområde.

Är det LO-förbundens medlemmar som påverkas mest?
 – Ja, det skulle jag säga att det är.   De yrken som möter det mest i sin vardag är LO förbund.

Har LO varit med i utvecklingen av delegationen?
 – LO har verkligen lyft de här frågorna och stöder arbetet som bedrivs. Vi har mycket dialog om det här med LO och Byggnads, säger Eva Nordmark.

Hur är din relation med LO efter diskussionen om uppluckringen av Las?
 – Jag har en väldigt god relation med LO. Vi har en god dialog och en respektfull relation. Vi har olika roller. Men vi har samma mål att se till att vi har en arbetsmarknad där alla kan känna trygghet och utvecklas och kunna jobba ett helt yrkesliv utan att bli utsliten eller ha en dålig arbetsmiljö. LO är väldigt viktiga för att vi ska kunna utveckla arbetsmarknaden i en positiv riktning.