Tribunalen vid Europeiska Unionens domstol tog strid med EU- kommissionen om markförsäljning i Åre till Konsum Jämtland. I sin dom från 13 december 2011 ogiltigförklarade Tribunalen kommissionens beslut om att statligt stöd på 4,6 miljoner till Konsum Nord skulle vara olagligt.
 
Därmed vann Konsum Nord mot EU-kommissionen. SKL välkomnade domen och ansåg att den klargjorde hur statsstödsreglerna ska tillämpas vid komplicerade markaffärer.
 
Kommissionen överväger att fatta ett nytt beslut och har begärt att Åre kommun och Näringsdepartementet ska komma med ny information till kommissionen fram till 24 april.
Den kontroversiella affären ägde rum 2005 och tre transaktioner genomfördes. Konsum sålde sin torgfastighet till Åre Centrum. Sedan köpte Konsum mark från Åre Centrum och därefter köpte Konsum mark från kommunen.
Frågan som EU-kommissionen vill ha svar på är om försäljning av mark i Åre Centrum gick under marknadspriset och om företaget Åre Centrum AB är privatägt företag eller ett dotterbolag till Åre kommun.

Tonchi Percan