Efter flera års beredning presenteras nu EU-kommissionens förslag.
 
Bland annat föreslås märkning av cigarett- och rulltobaksförpackningar, där en hälsovarning, bestående av både bild och text, ska täcka 75 procent av både bak- och framsidan på förpackningen. Varningen får dessutom inte innehålla någon form av marknadsföring, enligt förslaget.
 
Även rökfria tobaksprodukter, som exempelvis snus, ska märkas med hälsovarningar.
 
Dessutom föreslår kommissionen ett förbud mot tobaksprodukter ”med kännetecknande arom”, vilket enligt Swedish Match skulle betyda att åtta av tio snussorter försvinner.
 
Exportförbudet för snus står fast, men undantaget för Sverige är kvar. Produkter som med lägre nivåer av nikotin, som elektroniska cigaretter, tillåts. Dock ska dessa märkas.
 
För att motverka den illegala handeln vill kommissionen också att införa ett system som ska underlätta för spårning av produkterna.
 
– Tobak dödar hälften av användarna och är oerhört beroendeframkallande. Med tanke på att 70 % av rökarna började röka innan de fyllt 18 år vill vi göra tobaksvaror och rökning mindre lockande för unga. Man får inte heller lura konsumenterna, utan tobaksvaror bör se ut och smaka som tobaksvaror. Ett av syftena med förslaget är att se till att tilltalande förpackningar och aromämnen inte används som en strategi vid marknadsföringen, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg i ett pressmeddelande.
 
Förslaget, som kan antas 2014 för att sedan träda i kraft tidigast 2015, ska nu behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet.
 
Den svenska regeringen har försökt både motverka ett förbud av smaktillsatser, men också häva exportförbudet. Bland annat har handelsminister Ewa Björling (m) tidigare hotat om ett "fullskaligt krig". Nu får regeringen kritik för sina insatser.
 
Bland annat skriver EU-parlamentarikern Åsa Westlund Twitter: "Reg spelade för högt om snuset i första ronden och förlorade både respekt för svenska undantaget och exportfrågan. Skärpning inför sista!"