EU har antagit räknar med att så mycket som 13-14 procent av Europas energimix kommer att bestå av vätgas år 2050 och har föreslagit en strategi för energislaget. Miljöpartiet är kritiskt.

EU ser i vätgas en stark potentiell brygga in ett fossilfritt och klimatneutralt Europa år 2050. EU hänvisar i sin strategi till analytiker som räknar med att 24 procent av världens energibehov kommer att fyllas av vätgas år 2050 för motsvarande drygt 6 000 miljarder kronor per år.

EUs strategi består av ett flertal punkter under fem huvudområden, här återges ett urval:

investeringsagenda
* EU ska genom European Clean Hydrogen Alliance, utveckla en investeringsagenda för att stimulera utrullning av produktion och projekt från slutet av 2020.

* Stödja strategiska investeringar.

öka efterfrågan och skala upp produktionen
* föreslå åtgärder för att möjliggöra användningen av vätgas i transportsektorn i kommande Sustainable and Smart Mobility Strategy.
* undersöka ytterligare åtgärder via Renewable Energy Directive.
* utveckla ett pilotprogram med särskilda utsläppsrättigheter som stöttar låg-co2-produktion.

utveckla ett stödjande ramverk
* planera en vätgasinfrastruktur.
* påskynda införande av refill-infrastruktur.
* ta fram marknadsregler och ta bort barriärer för en effektiv vätgas-infrastruktur.

stötta forskning och innovation
* bygga en 100 MW-elektrolysanläggning och ta in förslag för initiativ kring gröna hamnar och flygplatser.

* etablera ett partnerskap för produktion, transport, lagring av förnybar vätgas.

internationell dimension
* stärka EUs “ledarskap” inom tekniska standarder, regleringa och defintioner vad gäller vätgas.

* stödja samarbeten med partnerländer och länder inom energigruppen, särskilt Ukraina pekas ut.

Miljöpartiet var snabbt ute och kommenterade EUs vätgasstrategi.

” Vätgas kan ha en roll i omställningen av Europas ekonomi och näringsliv, men då måste den vara 100 procent förnybar. Den vätgasstrategi kommissionen presenterat idag ger tyvärr fortsatt utrymme för fossil energi. EU-kommissionen borde fokusera på investeringar i 100 procent förnybar energi, kommenterar MPs europaparlamentariker Jakop Dalunde.

Han lägger till:

”Kommissionens förslag på vätgasallians riskerar bli en intresseklubb för den fossila industrin. Här borde aktörer som producerar förnybar energi och miljöorganisationer också ha en plats vid bordet”.