Moderaterna riksdagsledamot Erik Bengtzboe får lämna sina förtroendeuppdrag för Moderaterna. Han sitter dock kvar som riksdagsledamot.

Efter att Aftonbladet har avslöjat att Erik Bengtzboe fått ut 158 000 kronor i ersättningar för ett boende i hos mamma i Nyköping, medan familjen bodde i Stockholm,  får han lämna rollen som vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och rollen som arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

”Hans personliga trovärdighet har tagit allvarlig skada av den senaste tidens uppmärksamhet kring riksdagens ersättning för hans boenden. Erik Bengtzboe kommer nu att fokusera på att rätta till dessa felaktigheter och försöka reparera sitt politiska förtroende inom och utom Moderaterna. Moderaterna återkommer i närtid till frågan om vem som blir ny talesperson i dessa frågor”, skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i ett uttalande.

”De senaste dagarna har jag fått svara på många frågor om min boendesituation, och jag har inlett en process med riksdagsförvaltningen i syfte att rätta fel och betala tillbaka reseersättning som jag inte haft rätt till. Jag inser att detta påverkar förtroendet för mig negativt, och jag vill inte att det ska drabba Moderaterna. Därför är det rätt att nu lämna dessa uppdrag. Det viktigaste för mig nu är att rätta till felaktigheterna, och göra allt jag kan för att bygga upp förtroendet hos mina väljare och partivänner igen”, skriver Erik Bengtzboe på Facebook.