Energimyndigheten har släppt nya scenarier över Sverige energibehov och energiproduktion fram till 2050. I samtliga scenarier finns kärnkraften kvar på livstid.

Det är industrins omställning till fossilfritt och transportsektorns elektrifiering som kräver mer elektricitet. Elanvändningen ökar i samtliga Energimyndighetens scenarier till 2050. I ett scenario med mest elektrifiering ökar elanvändningen till 234 TWh 2050. För övriga scenarier så hamnar elanvändningen på cirka 170–178 TWh mot 2050.

Total produktion från vindkraften hamnar mellan 64 och 156 TWh, beroende på scenario.
Solkraftens bidrag förväntas bidra med mellan 9 och 11 TWh 2050.

Andelen förnybar elproduktion hamnar på 72–79 procent 2040.

”Resterande andel är kärnkraftsproduktion”, skriver energimyndigheten i sin rapport.
Energimyndigheten skriver att ”tre reaktorer livstidsförlängs”. Idag producerar kärnkraftsel vid Ringhals, Oskarshamn och Forsmark via 8 reaktorer.

Kärnkraft står för 12 TWh år 2045 och ökar till 32 TWh till 2050, skriver Energimyndigheten. År 2020 levererade kärnkraften runt 47 TWh. I scenariot med mest elektrifiering räknar energimyndigheten med att det blir lönsamt att investera i kärnkraft igen år 2045.