Snart kommer nya scenarier och prognoser från Energimyndigheten över den heta politiska energifrågan.

Den 14 februari säger Energimyndighetens expert Fredrik Svertengren till SVT Agenda att det går att skapa ett helt fossilfritt el-system till år 2045 och det med vind och vattenkraft.

Men frågan är hur mycket el ett sådant system förväntas producera?

I Energimyndighetens scenarier varierar elanvändningen 2050 mellan 138 och 152 TWh inklusive förluster.

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA räknar med 137 och 177 TWh, inklusive förluster.

”Det framtida elsystemet behöver kunna leverera minst 200 TWh år 2045 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling”, skriver Svenskt Näringsliv i sin rapport.

Energimyndighetens aktuella långstidsscenarier gjorde 2018 och en del har hunnit hända energifrågan sedan dess.

På torsdag förmiddag, 18 mars, kan det bringas mer klarhet i frågan. Då släpper Energimyndigheten nämligen sina nya långtidscenarier över energiförbrukningen i Sverige. Måndagen 22 mars kommer Energimyndighetens kortsiktsprognos.