Sedan i somras har Energimyndigheten kört en kampanj riktad till småhusägare med syfte att effektivisera energianvändningen bland småhusägare. Men myndigheten har även ett uppdrag att kampanja brett för minskad elförbrukning. Den kampanjen kör igång i dag.

”När vi nu i höst började arbeta med steg två av småhuskampanjen såg vi en vinst i att koppla ihop det arbetet med uppdateringen av vår förbrukningsdämpande kampanj. Vi valde därför att harmoniera budskap och manér i de båda kampanjerna för att de ska förstärka varandra. Förbrukningsdämpande kampanjen går ut från och med i dag och den utvidgade småhuskampanjen kommer om cirka två veckor”, berättar Ylva Norberg, kommunikationschef för Energimyndigheten, via mejl.

Kampanjen består av flera innehållstyper:  film till sociala medier, banners och Youtube, print- och digitala annonser, affischer till vidareförmedlare, samt landningssida med fördjupande information, FAQ, och lägesbilder om energiläget, med mera.

Huvudbudskapet landar i att ”varje kilowattimme räknas, och att vi behöver hjälpas åt att spara el tillsammans under den här pressade perioden”.

Hur gör ni för att nå målgrupperna?
Vi går ut brett via media, digitala- och printannonser, sociala medier och på vår webbplats, med mera. Vi bjuder in till delaktighet i kampanjen, exempelvis kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och elföretag kan sprida budskapet.

Vilka kanaler använder ni för kampanjen?
Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, Youtube, diverse digitala annonser i tidningar och sajter, Google ads, TV4 play (småhuskampanjen), Hemnet (småhuskampanjen) och dagspress.

Energimyndigheten funderar också på att annonsera utomhus.

”Men i så fall utan belysning”.

Vad har ni för mål för insatsen?
Målet är att få ner elanvändningen i Sverige under ett ansträngt energiläge. Vi vill bidra till ändrade vanor och ökad kunskap, och därmed minska risken för frånkoppling i vinter”.

Energimyndigheten lägger på 5,6 miljoner kronor på den breda kampanjen, varav 4 miljoner går till medieköp.  Småhuskampanjen går loss på 2,7 miljoner kronor vara 2 miljoner går till medieköp.

Kommunikationsbyrå är Blomqvist, medan Nowa köper media för den breda kampanjen och Reform Society för småhuskampanjen.