Tid för ansvar. Retoriken fungerar som viss tröst även för den mest intensiva trygghetsknarkaren. Riktiga missbrukare band räntan redan i god tid inför finanskrisen 2008. Hon associerar Grekland och Spanien med sömnlöshet, inte med ljuvliga semesterminnen. Hon har inte shoppat loss på länge, och kommer inte att göra det på ett bra tag. Och det är en del av problemet. Tillväxten av Sveriges BNP förväntas bli endast 1,3 %, vilket kan jämföras med vårens prognos på 3,8.
 
För människor som har skäl att ha en mer akut oro över plånboken smakar prognosen och budgeten inför 2012 inte hallon. Det blir inte mer pengar i plånboken, då det femte jobbskatteavdraget uteblir. Arbetslösheten spås öka under 2012, för att sedan minska igen 2013. Det försämrar möjligheterna för arbetslösa personer. Tuffast blir det för grupper som redan idag står långt ifrån arbetsmarknaden såsom långtidssjukskrivna, vissa äldre, funktionshindrade och invandrare. Visserligen satsas ett antal miljarder på ett arbetsmarknadspaket. En högst välkommen justering av regelverket kring sjukförsäkringen genomförs också, men med tanke på de mörka molnen i horisonten är det frågan hur långt det räcker.
 
En turbulent finansmarknad, ett mycket allvarligt ekonomiskt läget i USA och europeiska grannar i riktig nöd leder till minskad konsumtion. Det är den perfekta ursäkten för regeringen att inte införa det femte avdraget. Inte just nu. Alla tjänar på jobbskatteavdraget, inte minst låginkomsttagare. När medelklassen får mer stålar i plånboken sätter det guldkant på tillvaron. Människor med sämre ekonomi har alltid hål att stoppa nya pengar i. Devisen tycks vara; mata inte mätt medelklass i mellanvalsperiod. Det gäller även pensionärerna.
 
Jobbskatteavdraget börjar dessutom bli ett skällsord för de debattörer som vill se mer av förnyelse och politiska visioner i regeringens politik. Jobbskatteavdraget har blivit en symbol för stagnation och förvaltning. Alltfler tyckare inom alliansen tycker det är dags att dra upp riktlinjer för den nya politiken, den för 2014 och 2018. En vision om samhället bortom jobbskatteavdraget. Bakom nytt jobbskatteavdrag står heller inga idoga lobbyister.
 
Regeringens prognos av den ekonomiska utvecklingen är sämre än andra bedömares varit under september. Det är klokt att ta det säkra före det osäkra, och överraska åt fel håll. Det skapar trygghet och är lättare att kommunicera. Oppositionen hävdar dock att läget är ännu sämre än vad Borg har förutspått, och kritiserar sänkningen av restaurangmomsen. För Sveriges restauranger och cateringföretag är budgetens stora vinnare. Momssänkningen kostar en del och huruvida detta är den bästa investeringen i framtiden återstår att se. Någon har lyckats övertyga regeringen om att så är fallet. Det är bara att gratulera. Vi är många som gärna äter oss ur krisen. Och hoppas att det hjälper någon där ute.
 
Av alliansbröder och -systrar har alla får sitt. Alla utom Hägglund. Björklund får sitt utbildningspaket, som ska stärka lärarnas kompetens och bygga hierarkier i skolans värld, och Olofsson får sin sänkta restaurangmoms och en keynesinspirerad satsning på järnväg, vägar och IT-infrastruktur. Hägglund får försöka ta sig över fyraprocentsspärren utan pensionärerna. Det är inte otroligt att Reinfeldt bedömer att de kristdemokratiska väljarna ansluter sig till något av allianspartierna. Med opinionssiffror som närmar sig 40 % blir man iskall, åtminstone i en mellanvalsperiod.
 
Ja, det är onekligen tid för ansvar. Men bara den historielöse sväljer denna etikett med hull och hår. Hur dagens budget hade sett ut om inte centerpartiet krupit upp i knäet på socialdemokratin under mitten av 90-talet kan vi bara gissa. Hur illa Reinfeldt och Borg än tycker om Persson och Johansson är de troligen vansinnigt tacksamma för att dessa herrar lyckades prata sig samman inför saneringen av svensk ekonomi.
 
Det är illa, men det kan bli värre. Borg reserverar sig för att det kan komma att behövas stimulans av ekonomin längre fram. Och om så skulle bli fallet, är han beredda att slanta upp. Slaget om morgondagens stimulanspaket börjar idag.
 
Emelie Löthgren, Grayling