Beslutet kommer efter att Svenska kraftnät den 27 oktober lämnatl in en ansökan till om att få använda 55,6 miljarder av flaskhalsintäkter för att finansiera ett kontantstöd till elkunder.

Ei beviljar stöd på  0,50 kronor för elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Ei godkänner att referenspriset sätts till 0,75 kronor per kilowattimme.

Dock vill Ei se ett tak för hur mycket stöd det går att få utan att lämna in en ansökan.

Taket ska ligga på på 1,5 miljoner kronor för elområde 3 och 2,37 miljoner kronor för elområde 4.

”Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan”, kommenterar Elin Broström, som leder Eis arbete med elstödet.