Som Dagens Opinion tidigare berättat skrotade Läkemedelsverket sin kommunikationsenhet i början av april i år. Detta för att frågorna inte var organiserade på ”det mest optimala” sätt, enligt verkets förra kommunikationsdirektör Lars Dagerholt.
 
Nu ska myndigheten bygga upp en ny kommunikationsstruktur och utlyser därför en en ny tjänst som kommunikationsansvarig. Syftet är att stärka informations- och kommunikationsfunktionen.
– Vi vill ha kommunikationsfrågorna organiserade på ett sätt som fungerar bättre utifrån de uppdrag vi har, säger Läkemedelsverkets hr-direktör Eva-Britt Örtegren.
 
Bakgrunden är den omfattande utvärderingsarbete som Läkemedelsverket genomförde och som visade att myndighetens uppdrag externt varit för otydligt. För att uppfylla regeringens och riksdagens krav på att bättre tydliggöra sin roll i Sverige beslöt myndigheten för att omorganisera sig.
 
Resultatet blev fyra delvis nya verksamhetsområden – Tillstånd, Tillsyn, Användardialog och information, samt Samhällsutveckling och innovation – som enligt Eva-Britt Örtegren förtydligar verkets uppdrag.
 
Dessa nya områden kommer att ha informatörer och kommunikatörer. Den kommunikationsansvariges uppgifter blir att samordna och ansvara för den övergripande kommunikationen. I rollen ingår också personalansvar för en grupp på 3-5 personer.
 
Hur blir det med medarbetarna på den numera nedlagda kommunkationsenheten?
– De är i dag placerade i kärnverksamheten och kommer att även i fortsättningen jobba med kommunikation och information. De jobbar med de frågor som de gjorde tidigare, fast mer verksamhetsbaserat, säger Eva-Britt Örtegren.