Influeraren Kenza Zouiten förbjuds av Patent- och marknadsdomstolen från att marknadsföra solglasögon på sin blogg och sitt Instagram-konto, utan att tydligt markera att det rör sig om reklam.

Domen faller efter att Konsumentombudsmannen, KO, har yrkat vid ett vite på 500 000 ska förbjuda Kenza Zouiten att marknadsföra solglasögon. I detta fall hade Kenza Zouiten marknadsfört solglasögon av märket Chimi, bland annat på en resa till Zansibar där Turkish Airways också förväntade sig omnämnanden av influeraren.

Patent- och marknadsdomstolen fastställer att det ”krävs en tydlig reklammarkering på en framträdande plats i ett inlägg för att uppfylla kravet på reklamidentifiering” och lägger ett vite på 200 000 kronor.

Kenza Zouiten ska betala 145 650 kronor i rättegångskostnader.