Omsättningen ökade med 5,9 procent till 100 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 6,1 procen till 87 miljoner kronor. Rörelseresultatet fördubblades från 6,0  till 12 miljoner kronor.

”2021 har präglats av tillväxt inom flera av våra prioriterade områden: finansiell kommunikation, public affairs, corporate communications och content. Kriget i Ukraina skapar osäkerhet. Vi gör dock bedömningen att marknaden kommer att vara fortsatt expansiv under 2022”, kommenterar Sonja Rasin, vd för Diplomatgruppen.