Fackförbundet DIKs tredje undersökning om social oro, hot och våld på biblioteken, visar att arbetsmiljön för medlemmarna, bibliotekarierna, fortsätter att försämras.

Undersökningen gjordes som en anonym enkät via mejl till DIKs medlemmar 1-31 maj 2019. 1 618 personer svarade.

Rapporten visar att

* andelen som upplevt social oro har ökat från 86 procent till 93 procent på folkbiblioteken, och från 59 procent till 80 procent på skolbiblioteken, jämfört med 2017.

* andelen folkbibliotekarier som utsatts för hot har minskat med fem procentenheter till 14 procent.

* andelen som upplevt våld eller våldsamma situationer har ökat från 39 procent till 55 procent på folkbiblioteken, och från 24 procent till 42 procent på skolbiblioteken.

* 23 procent (oförändrat) av folkbibliotekarierna har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp.

* 20 procent (19) av folk-  och skolbibliotekarierna har under de senaste två åren bytt eller funderat på att byta jobb på grund av social oro, hot eller våld.