Efter att ha ägnat tid åt att skapa det fusionerade teknikkonsultbolaget Afry genom sammanslagningen av ÅF och Pöyry, tar koncernchefen Jonas Gustavsson ut riktningen för nästa anhalt med digitalisering och hållbarhet som ledstjärnorna och samhällsförbättring som mål. Fina tankar, som Jonas Gustavsson också räknar med att göra affärer av.

Afrys strategi har redan manifesterats i ett omfattande samarbetsprojekt med hubben för samhällsentreprenörer, Norrsken.

– Vi har gått igenom en förändringsprocess de sista åren där vi samband med förvärvet av Pöyry verkligen har gått igenom var vår profil och riktning ska ligga. Nu har vi kopplat det mycket åt hållbarhet och digitalisering, säger Jonas Gustavsson.

Han utvecklar:

– När vi lanserade Afry, sa vi att de samarbetsformer vi vill jobba med ska vara väldigt kopplade till den riktning vi driver för hela bolaget. Vi hade pratat ganska länge med Norrsken om att hitta ett sätt att bidra med våra 16 000 experter och få hävstång för Norrskens intressanta modell och hitta skalbarhet i entreprenörskapet. Det föll sig rätt naturligt att det här skulle vara en intressant plattform.

Hur ser samarbetet med Norrsken ut. Går ni in med både pengar och mantimmar?
 – Det är både och. Framför allt öppnar vi vår stora kompetensbas och bidrar med kunskap till alla startups och entreprenörer I Norrskens acceleratorer och bidrar med kunskap på områden som clean energy, som är ett av de stora områdena. Sedan tidigare har vi deltagit i COP25 och i EU-sammanhang tillsammans RenewAfrica, så att Afrikas energiproduktion kan bli hållbar från början.

Samarbetet med Norrsken rimmar också med nya sätt att se på näringsliv och samhälle.

– Ett affärsmannaskap behöver inte stå i motsats till att göra gott i samhället. Hållbart värdeskapande är väldigt intressant för oss, säger Jonas Gustavsson.

Han poängterar dock att det inte handlar om någon helsomsvängning för koncernen.

– Redan innan fanns på AFRY starka värderingar och att vi genuint vill bidra till en bättre värld.

Så samarbetet med Norrsken är ingen kursändring utan ett steg på en inslagen väg?
 – Absolut. Det går tillbaka sedan lång tid. Men nu blir vi ännu mer precisa och kan använda alla våra kompetenser mot våra kunder för att bidra till den stora omställning som måste ske. Där ser vi inte minst digitalisering som en intressant möjliggörare.

Kan ni införliva några av Norrskens startups på sikt?
 – Det är vi öppna för men det är inte det som har varit skälet till samarbetet.

Afry räknar med att bidra i branscherna infrastruktur, bioindustri, livsmedel & läkemedel samt ren energi (clean energy). Det är Afrys fyra kärnområden framöver.

– I alla fyra områden har vi en stark position och de passar också bra med de delar som Norrsken tittar på.

Tidigare Pöyry-består inte de av hardcore-ingenjörer samtidigt som ni ska ta en mjukare hållbarhetsprofil med samhällsapproach. Kan det uppstå kulturskillnader då?
 –  Nej. Pöyry var duktiga inom bio- och processindustri och hela sättet att tänka kring skogsråvaror för produktion av hållbara produkter. Där inser vi alla att det är vägen framåt. Och det är samma på energiområdet. Ett exempel är att vi inte längre går in i nybyggen av kolkraftverk. Där pågår en enormt intressant transformation. Både hard core engineering och det hållbara tänket, som för tio år sedan låg vid sidan av, det har blivit en solid affärsmodell. Det har skett de senaste två åren.

Ni kan göra avkall på era affärer för att uppnå era andra intentioner?
 – Ja, absolut. Sedan är intressant att allt färre av våra kunder vill något annat. Det håller på att skapas ett djävulskt tryck, samtidigt som det krävs många politiska beslut. Efterfrågan på hållbara lösningar går snabb nu.

Kan ni tänka er att bygga ett kärnkraftverk?
 – Det finns för-och nackdelar med all energi, och som världen och energibehovet ser ut idag, så behövs det en mix. Vi är kunniga inom kärnkraft på Afry. Affären vi har nu ligger framför allt mot lagringsfrågor och att vi hjälper till att montera ner kärnkraftverk. Det är en komplex fråga som Sverige måste ta ställning till om det är en framtida energiform. Det är en enorm investering samtidigt som de utvecklas snabbt nu inom alternativ el-produktion.

Under de senaste åren har Afry också riktat in sig på affärer kring digital transformation med förvärv av bolag som Protak och Ramentor och ITE Østerhus.

– Kunderna står inför en stark förändringsprocess. Bilindustrin går till exempel till elektrifiering och digitalisering. Industribolag utvecklar alltmer sin serviceaffär och eftermarknadsaffär, säger Jonas Gustavsson.

Stöter ni på it-konsulter som Knowit, HiQ och Tieto?
  – Det är flera som är ute på marknaden. Men vi har en unik position eftersom det är få som kan slutkundernas processer så bra. Det är grunden till Afry. Lägger vi till en digital modell på det kan vi erbjuda digitala lösningar som få andra kan. På så sätt skiljer vi ut oss från generiska konsultbolag.

Vad är på gång härnäst?
 – Det är väldigt mycket. För vår del har det varit slitsamt med pandemin som för alla andra. Vi har tagit stryk inte minst på bilindustrin. Vi har en stark tilltro att vi har nått botten och att marknaden har normaliserats så vi driver tillväxtinitiativ tvärs igenom hela Afry. Ett exempel är en stor satsning inom digitalisering. VI gasar och ökar rekryteringar och går ut med samarbeten som Norrsken. Vi tittar också mycket på potentiella förvärv. När vaccineringen nyper till är vår tes att vi kommer att få ett spännande andra halvår. Då ska vi vara väldigt, väldigt välpositionerade.