Oscar Sundevall, var pressansvarig under framtidsstämman som hölls i Upplands Väsby, 21-23 mars. Han framhåller beslutet om partiets portalparagraf som kanske viktigast. Stämman fastslog att partiet ska vara socialliberalt och partiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Detta efter en intensiv debatt.

– Men när det väl kom till omröstning stod en mycket stor majoritet bakom, säger Oscar Sundevall.
 

Han vill också framhålla avsnittet om ekonomin som "tungt".

– Vi slog fast att jobben kommer först. Men vårt resonemang handlar inte enbart om att öka utbudet av arbetskraft utan öka utbudet av jobb genom att förenkla regler, skatter och byråkrati för företagen.
 

Även beslutet om "fri rörlighet" var särskilt viktigt, anser Oscar Sundevall, liksom att partiet slår fast vikten av miljöfrågor.

Medierna rapporterar en hel del om hur partstyrelsen fick igenom sin linje vad gäller oförändrar arvsrätt, "mindre branta" skatter snarare än "platta" och inte rätten till månggifte som var programidégruppen ursprungliga förslag. Däremot körde stämman över partistyrelsen om kärnkraft. Ordet "kärnkraft" var inte med i partistyrelsens förslag men stämman rösta in ”visionen är ett samhälle utan kärnkraft” med knapp majoritet. Flera förtroendevalda ville ha ännu hårdare skrivelser som att kärnkraften ska vara utbytt inom en generation.

 
Oscar Sundevall. tycker dock inte att partiledningen blev "överkörd".

– Partistyrelsen föreslog att energi ska framställas till 100 procent förnyelsebart och Annie Lööf slog fast att uran (som driver kärnkraft) är en ändlig naturresurs.