Dagens Opinion skrev om Datainspektionens stora granskning av riksdagspartierna i somras. Myndigheten har tittat på hur partierna hanterar personuppgifter om medlemmar och andra personer som varit i kontakt med dem.
 
Datainspektionen hittade fel hos samtliga partier, som exempelvis bristande säkerhet i hanteringen av känsliga uppgifter.
 
Eftersom Folkpartiet använder sig av en molntjänst för lagring av uppgifterna har Datainspektionens beslut försenats. Men nu är  myndigheten klar – och ger även Folkpartiet underkänt.
 
Enligt Datainspektionen brister nämligen Folkpartiet, i likhet med flera andra partier, i säkerheten. Användare kan öppet genom nätet komma åt personuppgifter i det centrala medlemsregistret endast genom att ange användarnamn och lösenord.
 
Slutsatsen är att partiet måste börja med en starkare form av autentisering, som e-legitimation eller engångslösenord.