Matilda Ekeblad, distriktsordförande för Östergötland, tar bladet från munnen och bekräftar vad Dagens Opinion tidigare har berättat: Hon vill ersätta Benjamin Dousa som ny Muf-ordförande. På Facebook ger hon sin programförklaring.

Hon skriver bland annat:

”Mitt mål är att Moderaterna ska bli det största partiet bland unga tjejer 2022. Då måste vi utveckla hur vi kommunicerar, värvar och engagerar”.

”Muf ska vara ett grönt ungdomsförbund med framtidstro”.

”Jag vill att vi förändrar hur vi kommunicerar politik och hittar mer riktade kampanjsätt för att nå nya grupper. Vi behöver även utvärdera våra metoder för att värva nya medlemmar. Vårt ungdomsförbund måste anpassas för att fånga upp de ungas engagemang så att vi i större utsträckning kan attrahera de unga tjejer som är höger, oavsett om det är en instagramaktivist eller supervärvare”.

”I alla de senaste undersökningarna toppar miljö och klimat som de viktigaste frågorna för unga. Vi ser även att välfärdsfrågor i allmänhet och sjukvård i synnerhet, blir viktigare både när det kommer till unga och de lite äldre.” ”…”framförallt Muf har starka åsikter och genomförbar politik, men som vi inte alls kommunicerar i lika stor utsträckning som arbetsmarknadsfrågor eller frågor om lag och ordning”.

”Vi måste ha företrädare som pratar om klimatet, betygssystemet och köerna till BUP”.

”Jag vill att vi utvecklar politik när det kommer till gig-ekonomi, hederskultur och sätt att möta kinesiska påverkansoperationer”.

”När det kommer till engagemang är det inte SSU som är vår största rival utan det är fotbollsmatcher, ridlektioner och tv-spel”.

Moderaternas ”politikutveckling håller inte måttet och om Moderaterna ska leda en regering krävs det att vi har lösningar på samhällsproblemen”.

”Även om Alliansen splittrats på nationell nivå är det av yttersta vikt att vi har en bra relation till våra forna allianskollegors ungdomsförbund”.