När kommunikationsskolan Berghs School of Communication toppar sin avgångsfestival är det spelreklamens värsta fiende, civilminister Ardalan Shekarabi, som toppar programmet. Berghs kommunikationschef Christopher Waldekrantz förklarar varför det är en bra idé att fira avgångsklasserna med ett statsråd som rentav vill förbjuda reklam.

Det är idag klockan 14.30 som Ardalan Shekarabi hälsar på Berghs Festival, som ersätter skolans traditionella slututställning.

– Vi är ju en kommunikationsskola och kommunikation är ju ett ämne som kontextuellt. Det bygger till mångt och mycket på rådande normer och förhåller sig till vår kultur och den aktuella samhällsdebatten, säger Christopher Waldekrantz. Och det är spelreklamen, som Ardalan Shekarabi är kritisk mot, en del av.

– Spelreklamen i Sverige har länge befunnit sig i en gråzon. Så det är ett ämne man behöver diskutera. Vi är jätteglada att han kommer hit med perspektivet att all reklam ju inte är bra och att vi alla måste ta ett samhällsansvar, en ståndpunkt som vi på Berghs håller med om.

Berghs har haft flera reklamkritiska personer på besök, berättar Christopher Waldekrantz.

– Vi har bland annat haft många hållbarhetsexperter som ställer sig kritiska till konsumtion. Reklam kan man tycka handlar om att konsumera. Men det skulle också kunna handla om att konsumera smartare.