Dagens Industris redaktionschef Jonas Jonsson triumferande-twittrar: ”Agendasättande” och länkar till kollegan PM Nilsson som klappar Investor på huvudet:

”Mkt bra! Nu har Investor skrivit om sin mångfald&inkluderingsplan”.

Debatten handlar om meritokrati vs mångfald. PM Nilsson ansåg att Investors förra plan för inkludering och mångfald var överställd meritokrati, som är ett system där den som är bäst lämpad för en uppgift ska få jobbet.

Den 25 oktober 2021 skrev PM Nilsson:

”Om man är chef i ett företag som ägs av Investor och har personalansvar ska man inte leta efter rätt individ utan att ta hänsyn till kön, könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp, sexualitet eller ålder. Man ska istället aktivt se till att alla arbetsgrupper på alla nivåer och i alla dimensioner innehåller personer med en mångfald vad gäller kön, könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp, sexualitet och ålder”.

Nu har Investor anpassat sig efter debattrycket som PM Nilssons artikel skapade.

– Vi har en rad policys och instruktioner som vi ser över på årligt basis. Nu tog vi ett större grepp på vår mångfalds- och inkluderingsplan och lyfte ut vissa delar. Men det är precis som tidigare viktigt att det vi tror på är att olika kompetenser och perspektiv och erfarenheter gör att grupper fungerar bättre och lyfter man upp det en nivå fattar företag bättre beslut och blir mer konkurrenskraftiga, säger Investors kommunikationschef Viveka Hirdman-Ryrberg.

Har Dagens Industri läst in saker som inte stod i planen?
– Vi blev tolkade på ett sätt som vi inte kände igen. De använde ord som ’börd’ och olika saker vi skulle stå för.  Det är därför vi har gjort översynen. Det är ingen skillnad i vad vi tycker men vi gör detta föra att inte misstolkas eller övertolkas.

Hur ser du på debatten som PM Nilsson har fört?
 – En ledarsida tar ju upp olika frågeställningar. Vi hamnade i blickfånget. Det blev en debatt och en diskussion där vi har förklarat och tydliggjort var vi har stått i både våra egna kanaler och på av Dagens Industri ordnade hållbarhetskonferenser, säger Viveka Hirdman-Ryrberg och lägger till:

– Det finns ingen motsättning mellan mångfald och meritokrati. Och vi vill som företag kunna rekrytera från hela talangpoolen och inte missa kompetens.