PM Nilsson skrev i sin ledare att ”Investor bestämt sig för att börja fråga både sina anställda och blivande anställda om deras börd”.

Han skrev vidare:

”Det som då händer i Investorsfären, det vill säga i företag som Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca, SEB, Epiroc, Ericsson, Nasdaq, Husqvarna, Saab och Electrolux är att cheferna börjar kartlägga de anställdas könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp och sexuella läggning. Annars vet man ju inte om man har en balans vad gäller mångfaldsvariablerna”.

PM Nilsson lägger till:

”En klok ägare till Investor bör slå vakt om sitt vackra arv och se till individens egenskaper, inte vad hon representerar i andras ögon”.

Investor svarar med ett inlägg på sin sajt att företaget ”läser PM Nilssons ledare i Dagens Industri med stor förvåning” och att det inte ”stämmer” att chefer ska leta ”efter kön, könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp, sexualitet eller ålder” utan att det handlar om att leta ”efter rätt individ”.

Men PM Nilsson står på sig. I ett sms till Dagens Opinion skriver han:

”Det är bra att Investor tar avstånd. Men i deras plan för mångfald och inkluderingen står det tydligt att man i alla enheter ska eftersträva en balans vad gäller nationalitet, gender, bakgrund, etc, och då måste chefer ta reda på de anställdas och blivande anställdas olika typer av identiteter, annars famlar de i blindo, eller i värsta fall bara går på hudfärg”.