Analysföretaget Kairos Future tappade i omsättning på grund av corona under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli).

Omsättningen sjönk med 13 procent till 40,4 miljoner kronor. Så lågt har inte Kairos Future legat under de senaste fem åren. Kairos skriver i sitt bokslut att corona-pandemin drabbade bolagets utbildnings och event-del. Å andra sidan minskade kostnaderna med 8,1 procent till 39,8 miljoner kronor. Personalstyrkan hölls intakt på 23 snittanställda. Men personalkostnaden minskade med 7,5 procent till 17,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 26 procent till 3,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 2,3 procentenheter till 9,1 procent.