Conten-byråernas branschorganisation Swedish Content Agencies vill få igång en diskussion om effekten av content marketing och släpper som ett första steg en rapport i ämnet.

Rapporten består av spaningar av flera chefer på content-byråer och experter inom content marketing, exempelvis Les Binet, Sara Rosenberg, Adam Ferrier och Mats Rönne.

– Vi vill på Swedish Content Agencies sätta effektmätningar i ett sammanhang och visa hur investeringar i content påverkar slutresultatet för uppdragsgivarna, säger Sonja Björk Ebert, chef för Swedish Content Agencies.

I studien diskuteras olika förhållningssätt till att mäta content.

– Delvis kommer man fram till att man måste sätta det i ett sammanhang och att beställarna behöver vara mer precisa i sina briefer och önskemål, vilket de börjar bli duktigare på. Men vi som bransch måste också visa att vi inte bara är mästare på produktion utan också jobba mer strategiskt och långsiktigt.

Ämnet kommer även att diskuteras den 14 februari på Content Day, som också arrangeras av Swedish Content Agencies. Då kommer även en konkret guide i konsten att beräkna effekt av content marketing att släppas.

ladda ner rapporten här