Concilio, strategibyrån inom byråkoncernen H&H Group, förbättrade både omsättning och lönsamhet under corona-året 2020.

Omsättningen ökade med 9,6 procent till 11,5 miljoner kronor.  Concilio ökade rörelseresultatet med 99 procent till 1,2 miljoner kronor. Då ingick stöd för korttidspermittering på 294 000 kronor.
Rörelsemarginalen ökade med 4,8 procentenheter till 11 procent.

Personalkostnaden minskade med 10 procent till 3,2 miljoner kronor.  Minskningen motsvarar bidraget för korttidspermittering.