Pr-distributionsföretaget Cision har undersökt hur journalisterna har påverkats i sitt arbete av corona-pandemin.

Undersökningen, State of the Media 2021, genomfördes 1 februari – 1 mars 2021 via en mejlad enkät till Cisions mediedatabas. Deltog gjorde 2 746 respondenter i 15 länder.

Drygt 37 procent angav att de upplevde trötthet i att bevaka pandemin.  Närmare 30 procent säger sig ha fått svårare att nå källor när folk jobbar hemma. 14 procent upplevde problemmed att skilja fakta från fiktion vid valbevakning.

53 procent upplevde att allmänheten hade tappat förtroende för medier. 11 procent ansåg att förtroendet hade ökat.

40 procent upplevde en nedåtgång i pressfriheten och 46 procent räknar med att den kommer att försämras.