Det är sedan tidigare klart att de tre myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet från och med årsskiftet slås ihop till endast två myndigheter.
 
I dag offentliggjordes dessutom namn och chefer för de två nya högskolemyndigheterna.
 
Chef för Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som har ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning, blir universitetskanslern och Högskoleverkets generaldirektör Lars Haikola.
 
Den andra myndigheten, Universitets- och högskolerådet, UHR, ska ledas av Ulf Melin, generaldirektör för Interantionella programkontor för utbildningsområdet. UHRs ansvarar för bland annat uppgifter av service- och samordningskaraktär.
 
Exakt hur många tjänster försvinner i samband med omorganiseringen är oklart. De nya cheferna ska nu titta på hur myndigheterna kan effektiviseras.
– Det är än för tidigt att säga något, men vi tror att det finns möjligheter för effektiviseringar, som i sin tur kan leda till besparingar, säger Elin Broberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.
 
Men som Dagens Opinion tidigare rapporterat räknar Birgitta Böhlin, som var den särskilda utredaren i högskolemyndighets- och programutredningen, med att ”ett 35-tal årsarbetskrafter” försvinner.
 
Vad som händer med Caroline Sjöberg, chef för Verket för högskoleservice, är oklart. Dagens Opinion har försökt nå henne.