Inför valet kandiderade Charlie Hansson till riksdagen. Det gick inte vägen då. Nu kandiderar han istället till partiledningen. Trots att han inte bedömer sina chanser som särskilt stora, är han nöjd med sin ”affärsplan s”.
– Där har jag beskrivit vad jag tror på och den har fått mycket god respons. Alla jag hört ifrån säger att den är framåtblickande. Dessutom så har ju ingen annan lagt in någon programförklaring vad jag sett – vilket jag tycker känns tråkigt. Tror folk vill veta vad en potentiell ledare för partiet vill driva.
Socialdemokraterna har försummat både de som har de absolut svårast, de hemlösa och större delar av tjänstemannasamhället, anser Charlie Hansson.
– Det saknas bredd, vilken jag anser är viktigt för en partiledning. Min pappa är hemlös men jag arbetar som entreprenör vilket jag ser som en potentiell bra egenskap för en partiledning. Klassytterligheterna ökar mer än någonsin och det måste vi ta tag i.