Det är Gisela Chand som slutar.  Hon vill inte ge några detaljer kring varför hon slutar och vart det bär hän.

– Det är något jag själv har valt. Efter 12 år är det dags att göra något nytt, jag vill inte säga mer än så, är allt hon vill säga.

Centerpartiet har ännu inte utsett en ersättare.dr

(Centerpartiets pressavdelning har bett om få ändra Gisela Chands citat sedan artikeln ursprungligen publicerades. red)