Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2012, då intäkterna uppgick till 94 miljoner kronor. Detta trots att partibidraget minskade från 34 till 33,9 miljoner kronor.
 
Det är istället det helägda bolaget Randello Invest, som förvaltar Centerpartiets kapital efter försäljningen av tidningskoncernen Centerpress för 1,8 miljarder kronor, som öppnat plånboken.
 
Från Randello Invest hämtade partiet 70,8 miljoner kronor, varav merparten gått till att finansiera Centerpartiets regionala kontor som startades för ett par år sedan och där partiet i dag har 22 anställda på sju orter runt om i landet. En del av pengarna har också gått till ”förvalsaktiviteter”, berättar Håkan Granlund, ekonomichef på Centerpartiet.
 
Partibidraget på 33,9 miljoner kronor består av dels det statliga partistödet som för Centerpartiet ifjol landade på 14,1 miljoner kronor, jämfört med 14,6 miljoner kronor året innan, dels ett stöd till partigrupperna som ökade från 17,8 miljoner kronor till 18,2 miljoner kronor ifjol. Centerkvinnor fick, som föregående år, 1,4 miljoner kronor i statligt stöd ifjol.
 
Centerpartiet, som inte tagit emot donationer, är riksdagens rikaste parti och dessutom det parti som till minst grad finansieras av statliga bidrag – de offentliga bidragen står för knappt 30 procent av partiets totala intäkter.