Helena Vilhemsson berättar att offentliga sektorn serverar 3 miljoner mål mat per dag. Men hälften av vad som servereras handlas från utländska producenter. Hon har jobbat fram en motion om en matpolicy, som ska trycka på för lokala matköp, för de nio kommuner i länet där Centerpartiet sitter i opposition.
 
– Vi samordnar inköpen i länet och jag fick idén när jag pratade med några inköpare. De ville ha en klar inriktning från politikerna.

Men är det inte lagen om offentlig upphandling, LOU, som styr hur maten ska handlas upp?
– Det finns inget som säger att man måste gå efter lägsta pris. Miljökriterier kan också avgöra, beroende på hur upphandlingen skrivs.

Vad har du för mål?
– Min och Centerpartiets inställning är att så mycket som möjligt ska handlas lokalt och svenskt. Det är en överlevnadsfråga för det svenska lantbruket. I dag kan vi säga att varannan tallrik som serveras är importerad. Kan vi få ner det till 20 procent, betyder det mycket för jordbruket.
Jordbruksminister Eskil Erlandsson skriver uppmuntrande rader i pressmeddelandet om motionen som Centerpartiet har skickat ut.

Men, Centerpartiet har suttit i regeringen sedan 2006, varför har ingenting hänt?
– Jag kan också tycka att inriktningen borde ha tagits för länge sedan. Men LOU blev ju skarpt för oss först när vi gick med i EU och det är först sedan slutet av 90-talet vi har sett åt vilket håll det har lutat. I det tysta har Centerpartiet ändå lobbat för att förenkla LOU och kopplat in Miljöstyrningsrådet.

Vad har ni förförhoppningar om att få igenom motionen?
– Jag tror egentligen att vi är särskilt oeniga i frågan. Jag tror sker att Socialdemokraterna tycker att det är bra. Om det inte tycker det, är de negativt inställda till svenska lantbruket. Man ska inte vara rädd att sätta hårt mot hårt när det gäller LOU.
Från Örebro kommer Moderaternas partisekreterare Kent Persson och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Hur är det med Moderaterna i frågan. Är de inte för fri rörlighet och låga priser?
– Jo, här finns ett inbyggt problem. Man kan komma med förslag om frihandel och gränshandel. Men ska vi gynna svenskt jordbruk, måste offentliga sektorn gå före. Det är det bästa sättet att höja produktionen för svenska bönder. Men, visst, jag tycker Moderaterna saknar en insikt i konkurrensförhållandena för svenska bönder, säger Helena Vilhemsson.