Under 2020 ökade Randellos resultat med 24 procent till 103,8 miljoner kronor.
Efter skatt landade resultatet på 66,5(49,2) miljoner kronor.

De finansiella tillgångarna låg oförändrat på 1,3 miljarder kronor. 624,6 miljoner ligger i aktier och 508,0 i fritt kapital.

Tillgångarnas marknadsvärde låg oförändrat på 1,8 miljarder kronor.