I går, på Centerpartiets partistyrelsemöte, bestämdes att partiet ska jobba mer med utbildningspolitiken. Ulrika Carlsson, ledamot i utbildningsutskottet, får ansvaret för offensiven och ger sig ut på resor till skolorna och ska ta fram underlag för en ny skolpolitik, berättar Michael Arthursson, partisekreterare för Centerpartiet.
 
– Vi kan inte släppa utbildningsfrågan för att den ligger på någon annans departement. Vi är stora i många kommuner som har frågan om hur de ska hålla kvaliteten i undervisningen med minskade elevunderlag. Sverige har mycket att göra när det gäller kvaliteten i utbildningen. Det finns ett antal frågor där vi behöver vara flera partier. Och utbildningsfrågan är topp tre bland alliansväljarna.
 
Hur ser du på den utbildningspolitik som regeringen har drivit under sina år vid makten?
– Det har skett en rad förbättringar med mer fokus på kunskap, reformer som gör läraryrket mer attraktivt och en skola som är bättre anpassad efter arbetsmarknaden. Men Sverige är ännu ingen internationell förebild.