Kalendern är tänkt att vara en del av en större kampanj på temat "jag vägrar vänja mig".
 
Varje dag ska en företrädare för partiet hoppa upp ur en lucka som leder till ett klipp på Youtube. Centerpartiet tänker sig att "problematisera svårigheterna ungdomar har att få sitt första jobb". Men det är också tänkt att ett konkret förslag på åtgärd mot ungdomsarbetslöshet ska presenteras varje dag fram till julafton.
 
Centerpartiet har redan låtit öppna två luckor trots att det bara är 1 december. I den första luckan berättar Annika Qarlsson att partiet har vågat ta diskussionen om sänkta ingångslöner. I lucka två visar sig riksdagsledamoten Solveig Zander och förespråkar lärslingsprovanställning till alla under 23 år.
 
Centerpartiets julkalender är en del av Centerpartiets kampanj "jag vägrar vänja mig". Varje dag fram till julafton kommer vi att problematisera svårigheterna ungdomar har att få sitt första jobb men vi kommer även leverera lösningar.