Utgångspunkten är en undersökning som ska visa att kunskapen om sambandet mellan levnadsvanor och cancer är låg, enligt Cancerfonden som nu lanserar Kolla risken, som är ett digitalt självtest som ska ge konkreta råd som kan minska risken för cancer.
Testet kommer att lanseras främst i sociala medier med en film framtagen av byrån Reform Story. Filmen ska visas på Youtube men lanseras via Instagram och Facebook.