Centerpartiet vill införa ett ”grönt avdrag” för hushåll som investerar för att slippa direktverkande el på 50 procent till på max 50 000 i investering i exempelvis värmepumpar. Förslaget kostar 1,3 miljarder för statskassan, enligt Centerpartiet.

Centerpartiet vill att Svenska Kraftnät använder sina 20 miljarder kronor som har kommit in via konsumenternas nätavgifter. Det statliga bolaget ska handla upp biokraft, som på så vis ska öka från 13 till 17 TWH.  Tanken är att pressa ner elpriset.

Centerpartiet vill också använda Svenska Kraftnäts pengar till att slopa skatten på bioolja. Partiet vill också sänka elnätsavgiften med 30 procent för alla hushåll.