Startup-sektorns branschtidning Breakit lyckades inte skapa tillväxt under 2020 men blev i stället för första gången lönsamt.

Breakit hade hoppats på tillväxt, men stötte på corona-patrull. Företaget tappade närmare 4 miljoner kronor av sin eventaffär. Men annonsförsäljningen ökade med 2 miljoner kronor och premium-tjänsten drog in 2,5 miljoner kronor.
Omsättningen ökade därmed med 0,6 procent till 21,9 miljoner kronor. Men Breakit bantade samtidigt kostnaderna, bland annat för personal, som minskade med 8,6 procent till 9,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade från en förlust på -2,1 till en vinst på 3,2 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 15 procent.
Antalet anställda minskade från 14 till 12.